29 augustus 2007

Boycot de spaghetti! (maar alleen op 13 september)


Ondanks dat de prijs van het graan in Italië in de afgelopen 20 jaar alleen maar is gedaald, worden de produkten die van graan worden gemaakt steeds duurder.
Voor dit najaar is een nieuwe prijsverhoging aangekondigd voor brood, pasta, banket en koekjes. Men verwacht dat als gevolg hiervan de verkoop van brood en pastaverder zal dalen. In de eerste drie maanden van 2007 is de verkoop van deze produkten respectievelijk met 8,8% en 5,4% gedaald ten opzichte van dezelfde periodein 2006.
Met een kilo graan van €0,22 wordt een brood van een kilo gebakken dat 12 keer zoveel kost en in prijs variëert van 2,70 per kilo voor het gewone brood tot 5 euro of meervoor het luxe brood. De prijs van het brood staat niet in verhouding met de prijs van de grondstof en daar moet snel iets aan veranderen.

De consumentenbonden roepen daarom op om op 13 september de pasta te boycotten om te protesteren tegen deze prijsverhogingen.

Geen opmerkingen: